Motorsport för barn

När man talar om motorsport tänker de flesta på vuxna förare men motorsport är även för barn. Några av de mest populära motorsporterna för barn är karting och motorcross. När barn och ungdomar visar intresse för motorsport är det vanligtvis uppmuntrat i familjer som själva är intresserade eller aktiva men…

kheera