Vad kan man göra själv?

Det finns en hel del saker man kan göra på egen hand om man har en bil. Det kan dock variera en del beroende på vilken bilmodell man har. På flera moderna bilar måste man ha speciella verktyg och annat för att kunna göra enkla reparationer. Men vad är enkelt att göra om man har en äldre bil?

Byta lampor

Att köra runt med trasiga lampor är både otillåtet och farligt. En bil vars lampor bara lyser på utsidan av vägbanan kan lätt tolkas som en moped. Det kan leda till en allvarlig olycka. Om lamporna inte fungerar kommer bilen inte heller att gå igenom besiktningen. I de fall polisen gör en kontroll kan man också få böter om man stoppas. Ibland kan man ha tur och slippa böter men om man inte åtgärdar felet är risken stor att polisen inte är lika snäll nästa gång.

Nya strålkastare

Ibland är det så att strålkastarna blir slitna. Då kan de behöva bytas. På en äldre bil är det relativt enkelt att göra. De sitter oftast bara med några skruvar och det är bara att skruva bort de gamla. Tänk dock på att en ny inställning av ljusen kan behöva göras.

kheera