Lagar och regler för bilkörning

Det finns en hel del lagar och regler som gäller när man kör bil. Som bilförare måste man anpassa sig till dem och följa dem. Men vad är bra att kunna?

Vägmärken

En av alla de saker man behöver ha koll på som förare är olika typer av vägmärken. De visar till exempel på var man måste stanna, var man ska väja och liknande.

Stopplikt

I trafiken har man faktiskt stopplikt ibland. Det betyder att man helt enkelt måste stanna för annan trafik. Vid stopplikten måste man alltid stanna, oavsett om det kommer andra bilar eller inte. Hur länge man ska stå stilla kan variera, men under minst två till tre sekunder ska bilen stå helt stilla.

Signaler

I trafiken finns det en hel del signaler att vara uppmärksam på. Men i vilken ordning ska man egentligen tolka dem? Om en polis står och ger tecken, det finns trafikljus och skyltar, vad ska man följa? Polismannens tecken går alltid först. Efter det kommer trafikljusens signaler och sedan skyltarna. Om en polis ger tecken om att man inte ska köra spelar det alltså ingen roll att trafikljuset visar grönt.

kheera