Regler inom motorsport

Olika motorsporter har olika regler. Det beror till exempel på vilka bilar som deltar, vilka hastigheter som gäller i loppet med mera. Om det är en klass för barn eller ungdomar gäller vanligen regler kring att bilarna inte får kunna gå över en viss hastighet. Men vilka andra regler kan gälla?

Brandsläckare i bilen

Inom vissa motorsporter finns det regler för att man bland annat ska ha en brandsläckare inne i sin bil. Det beror helt enkelt på att det ska gå snabbt att släcka en mindre brand i till exempel motorrummet. Med brandsläckaren kan man också hjälpa en annan förare med att släcka bränder. Det kan rädda liv.

Krav på körkort

Det kan faktiskt finnas krav på att man ska ha körkort inom vissa sporter där bilar är inblandade. Det kanske inte är så konstigt eftersom körkortet faktiskt är ett bevis på att föraren har de praktiska och teoretiska kunskaper som behövs för att kunna hantera en bil på ett säkert sätt.

Regler kring plåtkontakt

När det gäller just motorsport kan det ibland vara tillåtet att krocka med motståndare och i det närmaste köra dem av banan. Inom vissa klasser är det dock förbjudet. Mindre krockar är tillåtna men det är inte okej att fortsätta krocka in i någon med avsikt. Det har oftast med skaderisker att göra och är mestadels vanligt i ungdoms- eller nybörjarklasser.

Bilens utseende

Ofta finns det regler kring hur bilen ska se ut. Det gäller både inom mindre tävlingar som i de större. I stora tävlingar har utseendet främst med loggor och liknande att göra eftersom bilarna annars i det närmaste ser likadana ut. I lägre klasser görs dock alltid besiktningar där bilarna kontrolleras innan tävlingen.

kheera